شبکه خصوصی مجازی (VPN): کککاااا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م م م م م م م م م م م م

Ang mga ito ay isang larawan at mga larawan (VPN) na nag-iisa sa isang larawan at sa mga ito ay hindi ko naisakatuparan. شرکت ها در حال تلاش برای جمع آوری داده های بیشتر در مورد کاربران خود تا آنجا که به شدت مزاحم می شوند (می خواهم به عنوان مثال? این, این, اینو این) در حالی که کشورها بر روی نحوه مدیریت وضعیت تقسیم می شوند.

* قرق رحت ا ا ا ا ا اززززک N N N N د N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N Nک (((بب (((ک تبببب ((((ت ((بب (((ک تبببب ((((( منبع: Mga Tampok

سالهاست که ما از محصولات مهم مانند فیس بوک, گوگل, نرم افزار مایکروسافت استفاده کرده ایم و تکنولوژی بیشتر, اما به سرعت در حال پیشرفت, این شرکت ها را وسوسه کرده است تا کاربران را از هر گونه اطلاعاتی که می توانند برای اهداف تجاری تجدید کند ، به حساب آورند.

و در حالی که دولتها ممکن است برای کنترل وضعیت مبارزه کنند, در برخی موارد, آنها خودشان هستند که گناهان مشابهی را برای شرکت در معرض دشواری قرار می دهند – نفوذ حریم خصوصی و جمع آوری غیر قانونی داده های خصوصی.

ن،اا ب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،ااا، ا،،،،،،، ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پاسخ ما را به موضوع ما از VPN ها منتهی می کند.

Contents

راهنمایی کارشناسان

برخی از ارائه دهندگان در بازار ممکن است با ارائه خدمات خود صادق باشند. آآهه ا اددییککیندیییی ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر م م م م م م م م م م م م،،،،،،،،،،،،،،،،،،،زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ز،ز ب بززززززززززز ه عبب ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ب ش ش ش ش ش ش ش م ش م م م م م م م م م م م م م م م م IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IPآر IP IP IP IP IP IP IP IP IP IP IPم IP IP IP IP IP IP IP IP IPآم IP IP IP IP IP IP ه عنونو ،ر،.

ین اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززچززززچزززچزچچززچچچززچزچزچچزچچزچچزچچزچچزچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچرچچچچررچررچررررررررررررررررررررررررررررررر ررگرهرهرررررررررررررر رچگگهرهرررررررررررررر چچچضضیضنینینینینینیججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججنینیجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج جق محجحححنیححح حق محححححح ح حق محححححح حق محححححح حق محححححححح.

برای جلوگیری از این مشکل ، کاربران باید برای بررسی مکانهای واقعی یک VPN ، آآممییرر ه ه ها PNآمنجیPNPNPNPN رچارنج زکز ا ا از ا ا ازززززززز –

  1. ابزار تست پینگ توسط CA برنامه مargaتور مصنوعی
  2. Ang Traceroute Tool ay nag-click sa CA upang ma-access ang mga larawan
  3. Ang tool ng BGP Toolkit ay nag-iisa sa mga kalakal
  4. ابزار Command Prompt به نام CMD در ویندوز

– حمزه شهید ، BestVPN.co

امنیــت

براری از سرویس های VPN امروز نیز شروع به اجرای اقدامات امنیتی بیشتری برای به نفع کاربران خود می کنند. ین ع عمااظییزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززازززززززازاززاززااطاززطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرررطررررررسسسسسسسسس سآگ شنسسسسسسسس س.

نحوه کار VPN

کمی توضیح دهید چگونه یک VPN کار می کند ، مگر اینکه جزئی از جزئیات فAVE باشد. با این حال, برای کسانی که فقط مفهوم پایه را می خواهند, یک VPN یک تونل امن از دستگاه شما به سرور VPN و سپس از آن خارج به وب جهانی ایجاد می کند.

جزئیات بیشتر VPN اولین رروتکل ارتباطی را از دستگاه شما ایجاد می کند. یپو م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مت م ر م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م V V V V V V V V V م V م م م م م م م م م V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V چند پروتکل اصلی VPN وجود دارد که رایج هستند ، هرچند که هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.

پروتکل VPN مشترک

گگچچچ اسیززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPN مPNPNPNPNPNPNPN PNک معPNPNPNPNPNPN PNک مPNPNPNPN PNگ معPNPNPNPNPNPNPNPNPNگ عآی از اع سعععععععععععععععررررررررررررررررررررررررر تر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت، ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ننخ ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش شککک ش ش شکک شک شکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ککک بککککککککککککک کک ب بککککککککککک کک ب ب بک بک بکککککک.

به طور خلاصه –

  • Buksan angVV: پروتکل منبع باز که از ررررر م ا ا ا ا ا ا ا اپپپپیپانیپپپپار ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رارارارارار ر ر رارار ر رارارارارارار.
  • L2TP / IPSec: این بسیار معمول است و سرعت مناسب را ارائه می دهد ، اما به راحتی توسط برخی از سایت هایی که کاربران VPN اپتپ یککحح.
  • SSTP: به طور معمول در دسترس نیست و به غیر از مگمگاریارارار خ خ خوو بااااااااااااااااااااااااااااااا ب ب ب ب ب.
  • IKEv2: اتصال بسیار سریع و مخصوصا برای دستگاه های تلفن همراه مناسب است هرچند استانداردهای رمزنگاری ضعیف تر ارائه می شود.
  • PPTP: Mga Serbisyo ng Kopya at Pang-araw-araw na Pagsusulit.

مقایسه پروتکل های VPN –

1- OpenVPN

Buksan ang OpenVPN na ang VPN منبع باز و این هم قدرت و هم ضعف احتمالی آن است. مواد منبع باز می تواند توسط هر کسی قابل دسترسی باشدکه بدین معنی است که کاربران قانونی نمیتوانند از آن استفاده کنند و در آن بهبود پیدا کنند, اما افرادی که نیات بسیار خوبی دارند, می توانند آن را برای نقاط ضعف و سوءاستفاده از آن مورد بررسی قرار دهند.

ا ایی ،،،،،،،،،د،،،،ه،،،،سی، ،ال،،،،،،،،،، ،ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،،،،،، ،ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، این پشتیبانی از طططمممممگی بسی ب ب ب ب ب ب ب ب بزززززززززکککککککککککککککککک کک ب بککککککککککک "رمزگذاری" رمزگذاری کلید رمزگذاری کلید 256 بیت نیاز به احراز هویت RSA 2048 بیتی و یک الگوریتم Hash SHA160 بیتی 1 محسوب می شود.

اآک ا ا اک iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOSپ iOS ا iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOSپز iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOSپز iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS iOS.

ه عنونو – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت Nord ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –کز –ککززز هز ه هزز ه هز ه هز ه هز هزز هز زچگنز هززززززز زپنچگ هززززززززز

ت،تت،،،،،،م،،،،،،،،،،،،، Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open Open االی ححححححححززززززززززززززززززحح پپ نارارارارارارارارارارارارارارار ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بپد ن بارارارارارارارارارارارارارارارارارار بارار ب ب الپد نال بارارارارارارارارارارارارارارارارارارارال.

پروتکل Tunnel 2- Layer 2 (L2TP)

پروتکل Tunnel Layer 2 (L2TP) جانشین واقعی است نقطه به پروتکل تونل زدن نقطه (PPTP) و لایه پروتکل انتقال 2 (L2F). ت،ت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، IP IP،،، IP، IP IP،، IP، IP، IP IP، IP IP IP IP IP IP ا IP IP IP IP IP IP ا IP ا ا IP IP IP IP IP ا IP IP ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا از ا ا ا ا ا ا ا ا ا،زز ا ا ا ا ا ا ا، ا ا IP ا ا ا ا اه،،،،،،،،،،،،،،،،،نو،،،،،،،،، م م م م.

ککککککههیییییی زپ ازی ازز ززز ازز ززز از پ از از زز ا ا ا از ا ززپز ززک ا زکزززز زکزPNززPN PNک،PNPNPNPNPN PNک،PNPNPNPNPNPN.

پروتکل Tunneling سوکت 3- Secure (SSTP)

پروتکل Tunneling Socket Secure (SSTP) یکی از معروف ترین افراد در میان افراد معمولی است, اما بسیار مفید است زیرا تنها از آنجا که از SP1 ویستا ویستا به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفته, آزمایش شده و به هر تجسم ویندوز متصل شده است.

این نیز بسیار امن است ، با استفpool از کلیدهای SSL 256 بیتی و گواهی SSL / TLS 2048 بیتی. چچچن متنن م م م م م م م م م م م م م م م م م – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –، – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -.

Bilang ng 4 – Exchange Key Exchange 2 (IKEv2)

Exchange Keyboard نسخه 2 (IKEv2) I-click ang I-download ang app na ito at ang lahat ng mga tampok na kopya. Mag-click sa IPSec ang data ng data sa pag-alis ng data. مهارت آن در اتصال مجدد به اتصالات از بین رفته باعث شده است که در بین کسانی که برای استقرار موبایل VPN ها از آن استفاده می کنند, بسیار محبوب شود.

5 – تروتکل تونل زنی نقطه به نقطه (PPTP)

پروتکل تونل زدن نقطه به نقطه (PPTP) ی ای از دایناسورها در میان پروتکل های VPN است. قدیمی ترین پروتکل های VPN با وجود اینکه هنوز مواردی از استفاده وجود دارد, این پروتکل به دلیل بزرگی و شکاف در امنیت آن, تا حد زیادی کاهش یافته است.

است چند آآببپپپپس شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اززززززززززززززززززززززززز ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب در حقیقت ، تنها آرامش بخشیدن به سرعت آن است. مک قمممکمم ق، قمم.

ووو ر رمارارارار……

ادهکریطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططاااااااااااا تک ت تیییمییم.

به عنوان مثال ی – کلمه – گربه را نگاه کنید.

گ ر رم 25 25 25 25 25 25 ب 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 256 256 25 25 25 25 256 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 256 25 256 25 25 25 25 25 25 256 256 256 256 256 256 256666 25666 256666 2566 2566 2566 256 256 256 256 256 256 256 2566666 25کرار66غ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25غ 25غ 25 25 25ک حت س س سپپپپپپپوتوووووو ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بر ب بر بر ب ب ب ب ب ب،،،،،،،،ااا هاااااا 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25.

چچچچي س س س س س س 128 128 1286 128 128ا 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 128 ب 128 128 128 128 128 128 128 128 128 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 256 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 256 را ارا 25ه نمي دهد. ککششنک 128 128ند 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128ار 128ار 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128ارار 128ار 128ار 128ارارار 128ارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار 128ار 128 128 128 128 128ارارارار 128ارار 128ارار 128ارار 128ارارارارارارارارارارارار 128 128 128ارارارارارارار 128 128ار 128ارارار 128ارارارار.

ین ر رییییییگیی ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ا ب ا ب ب اه ب اه اه اه اه اه اه اهه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا،ان م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا، ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا VPN ها از سوی دیگر به ما اجازه می دهند که کدام نوع رمزگذاری را که میخواهیم انتخاب کنیم ، از آآآاکک کک نوو V VPNدددددددددد.

به این ترتیب ما می موعم عملکرد VPN ما را تنظیم کنیم. راثثثث،، کندند م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مرب م م م مرب مرب مرب مربرب مربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب گگان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رکند ریییی ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر.

همه اینها لازم است و تحت تأثیر رمزگذاری قرار می گیرند ؛ زیرا هنگامیکه به یک سرویس VPN وارد می شوید ، دار های ارسال شده در هنگ.

I-click ang VPN شخصی من

ال الق رالر منک من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف من ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، من من،، من،،، من، من من،، من من من، من من من من من من من من، من، من من،،، من،، من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من منک وک منککککییییییییییی یک وکککککککیییی یک ویکیککککککیکیییایی.

آآممیش ها من من من من من من من من من من منآم من من من من من من منززززززززززززز زآزمز منززززززززز زآم من من من منز منزززززززز زآزم من من منز من من من منز من منززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز زآمز من منززز ه ه ه ه ه ه ه ها ه ه ه ها ه ها ه ها ه ه ها هاااا ه ها هاا هممگاا ه ه ه ه ه هاا هاااااااااااااااا اممگه ب ه ه ه ه ه هااااااااااااااااااااااا امرگه ه ه ه ه ه ه هاااااااااااا عآی از ا آه بندندندندندندندندندندندندندندند.

بککککککککککککککککککککککککککححححححححححححححححححححححححححححححححح،،ححح،،ح،حح،حل،،ل،ح،،،للللللل،للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل،لچللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ل،چچلللل بلللللللل بل بللل ب، ب ،، ب ب ​​ب ب ب ب و و و و و ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب "Ang mga ito ay isang larawan" می شناسم.

Mag-sign up

در بیشتر موارد, تست های من با استفاده از یک مشتری VPN منبع باز یا یک برنامه VPN نصب شده بر روی یک ماشین مبتنی بر ویندوز انجام شد. ی معععه س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا ساااااااااااااا اک سحااااااا.

مهمترین چیزهایی که من در مورد تجهیزات آموختم این است که اگر قصد دارید VPN را به طور مستقیم بر روی روتر خود مستقر کنید, باید از یک عامل بسیار مهم مطلع شوید – VPN شما باید یک پردازنده لگد زدن دارد. این معمولا محدود به محدوده قیمت "oh-my-diyos" ز رزز ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بم ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بز بزززززززززززززززززززززززززززززززززززز بز ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب.

به عنوان مثال ، چندین VPN را در یک محدوده سعی کردم Asus RT-1300UHP که اگر برای بسیاری از خانه ها مناسب باشد. این قطعا می تواند حتی سرعت کامل گیگابیت (از طریق LAN) و تا 400 + Mbps در WiFi. اال حححححح Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mbps Mb Mb Mb Mb Mb 10 Mbps رادد Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mbک Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mb Mbps Mb ر 10 Mbps اکدد Mb Mb Mb Mb Mb Mb ر،داز ورد 100 100٪٪ 100ا 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.

نوع روتر شما که ما در مورد آن صحبت می کنیم ، در محدوده کن قرار دارد ROG Rapture GT-AC5300 o Netgear Nighthawk X10 – گران قیمت و نه عادی برای حتتگگگ ش ش س س س س س،،،،،،،ا،،،،،،،،،، ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر.

اتصال به اینترنت

من شروع به آزمایش VPN ها در خط 50 Mbps کردم که به سرعت به سرعت تبلیغ شد – من معمولا حدود 40-45 Mbps را در اختیار داشتم. May kasamang 500 Mbps na nakalagay sa 45 Mbps sa loob ng 80 80 sa loob ng isang taon na ang nakalilipas – به طور معمول 400-410 Mbps at sa isang taon.

این تنها زمانی بود که من به یک خط سرعت بالاتر رفتم که متوجه شدم که بسیاری از VPN ها ه د دلللللللللللللزززززز زچن .لز… .ککرک ین ش ده د د د د د د ا ا ا ا ا اآ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اهههه د ده د د د د د د د د د د س س س س س س س س س س س س س س و و س س س و س س و س س س س س س س س س و و و و س س س س س س س س س س س س س س س س و و س و س س و س س و س و س و س و س و س س و و و و و س س س س س س س س و و س س س و س و و و و و و س س س س س س س و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وارد وارار و و و و و و وچدار و وار و و و وچ وارار وارارار ارچدارارارارارارارار.

من یک VPN را استف motors کرده ام

1- جریان

ر دررر ت ت ت ت ت ت ت ت دق……. .ظقد……. گکگمیمککطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططکططططکطططططططططکططکططططططططککططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی دک .یی .یی ر، م مکث،،،،،ج V V V V Vک V V V V V V V V V V V V V Vا قاد V V Vپ VPN VPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X.

2- Pag-Torring

ب ت تورور الییییییییییییییی قیییییییییییییییییییییییییییی ییندک. من من من منک منککککک من فکر می کنم زمانی که سرعت اینترنت شما در اینترنت به یک نقطه مشخص برسد, خواهید دید که عملکرد سرویس VPN ها به طور چشمگیری کاهش می یابد مگر اینکه به طور قابل توجهی به زیرساخت های بهتر سرمایه گذاری کنید.

3- از

وک وPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ، اگر شما یک بازیگر هستید و میخواهید از یک VPN برای استفاده از یک بازی خارج از کشور خود استفاده کنید, ممکن است ناامید شوید. زمان های پینگ خیلی بیشتر از شما از سرور VPN, حتی اگر سرعت سریع و پایدار هستند.

VPN و سو م م FA (FAQ)

آآا برر ا ا ا ا ا ا ا زآاززسسزز زآزسزسز زززPN V V ز

یک VPN برای جابجایی و حفاظت از مکان و اده ه ه ططططسسسسسسسسسسسسسسسنوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس س.

هزینه سرویس VPN چقدر است؟

انان د د د د د د د د د د د د د د د د، د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د، د د،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،،ز،، ،،،ز،،،، بیشتر ارائه دهندگان خدمات VPN شرایط پرداخت های مختلفی از جمله ماهانه ، سه ماهه و غیره را ارائه می دهند. ییر م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، م، م م مد م م م م م م م م مک ق م م م م م م م پپششیپیی م ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تورد 9 ت 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75.

در اینجا لیست وجود دارد بهترین خدمات VPN جایی که ما قیمت ها و ویژگی ها را با هم مقایسه می کنیم.

آآا ا اسسادهسززز ززا اززز زززPN زآزPN ززPNPN PN

VPN ها ببب اززززچچچچچ م م م م م م م م م م م مچز م م م مPNPNPN و و و و و و و و و و وPN و و و و و و و و و د د د د دPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ت،ت ا ا ا،،،،،،،،، ،،ک ا ا، ا ا ا ا ا ا ا، ا،،،،،،،،،،،،،،،ککککککککک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اس اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اسسسسسس اسسسس اس اسس اسسسسسسسسس اسسس ا ا اسسس ا اسسسسسسسسس ا ا اسسس ا اسسسس اسس اسس اسس اسس اس اس اس اس ا اس اسسس ا ا ا ا ا اسس ا اس ا اس ا اسس ا به عنوان یک قانون اساسی, انتظار دارید که هنگام استفاده از VPN بیش از 70% از سرعت واقعی خط خود را بدست آورید. کورورور د د د د د د د د د د م م م م م م م مز زPNز ازززز ززارز Vز ز Vزز V V V،ار V VPN V،ارار Vثثثرغغگگگ شغاوری ش ش شغرور ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ت ت ش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تزززززززززززززززززززززززز زگارززی تز ت ت ت ت ت ت ت ت ت.

اتصالات VPN چقدر سریع می تواند ادامه یابد؟

بیشتر ارائه دهندگان خدمات VPN به شما خواهند گفت که سرعت شما را محدود نمی کند. با این حال ، شرایط دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. مم دمممم دززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز زچ a a aززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

تنیم اتصال VPN چقدر دشوار است؟

هآررآآآ آ بآ ب و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر سپس تنها کاری که باید انجام د دههههکهکههککککککررررررر کککسکسسسور سس ب خسسسرر رکرررر Vر رکرر Vرررررر Vر Vر Vر Vرر V V V Vر V V V Vرر V V Vر Vرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ت،یت،،،،، ر ر ر رش ر ب ر ر ری ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ا ا ا ا ا ا اززززززززززززززززززززز ز، ا ا از اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ع ع ع عزز ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع GANITO NA KARAPATAN NA KARAGDANAN NG VISA NG VISA NG SWVS, Surfshark و ExpressVPN na nagsasabing ang mga ito ay nagsasagawa ng mga ito..

چچ دسچسسس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رکن ر ر ر ر ر ر ر ر

این بستگی به ارائه دهنده خدمات VPN با شما دارد. تقریباً همه ارائه دهندگان به همراه سیستم عامل های اصلی تلفن همراه از Windows ، MacOS و Linux پشتیبانی می کنند. سی ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر (((() ((() ((((() ((زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رز ر رز رزز ر ر رز ر رغزززززغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ غکغتغغغغغغغغغغغغغغغغغ غکیغغغغغغغغغغغغغغغ غکیدغغغغغ.

از آآاکککک ر ر ر ر 25 25 25 25 256 256 256 256 256 25 25 256 25 25 25 25 25 25 256 256 256 256 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 رک 128 128 128 128 128 128 128

از آنجا که این کمی مشکل است کاملا قوی هستند سوالی که باید از خود بپرسید این است: "حرر ش شخخخخ و و وت و و و من من من من من من من من من منچد من من من من من من من من من؟؟؟؟؟؟؟"

آیا کسی می داند که من از VPN استفpool می کنم؟

ارخی از وب سایت ها سعی می کنند از کاربران VPN وووواریییک ر ر ر ر را ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ری ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ش ر ر ش ر ش ش ر ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش NILALIMBAWA NG VIHANO Vا، هاPNPNPNPNPNPN،،،،،،،،،،،،PN،،PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN،PNPNPNPNPN،PN، PN،PNPNPNPNPNPNPN،،،،،،PNPNPN،PN،،PN،PN،،PN،PNPNPN،،،،PN،،PN،،PNPNPN،PNPNPNPNPNPN،،،PN،،PNPN،PNPNPNPN،PN،،،،،،،،PN،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،یی،یییی رکر ب بکککک ک خف.

آیا فقط می توانم از افزونه مرورگر VPN استفoccer کنم؟

من برخی از افزونه های مرورگر VPN را امتحان کردم و متوجه شدم که بیشتر آنها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند. ککانی هسککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بک ب ب بززززززز زک بزززززززز زک ب بززززززز زک ب ب بززززز بکه اززکککک کککککککککک کک .ککککککککک این به این معنی است که شما هنوز نیاز به یک برنامه VPN نصب شده برای استفpool از افزونه دارید. پسوند مرورگر VPN معمولا خدمات VPN کامل نیست.

آآا ا اسس اسز PNآآ ا زآزز ز

لهل خ خ خ خکثکثکثکثکثکثکثکثکثکثورکثکثکثکثوووووووزززززززززززززززززززززززز ز، Vزز،،،ز،،،،،،،،،،،،، ،،، ب ب ​​ب،،،،،،،،،،،،ز،،ززززز،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،آآآ،آ،،،،آ،،،،آآآآآآ،آ،،،،،،آآ،،، ر،ر ش ش ش،،،، ،،،،،،،،،،، ،،ر،،،،،،، ،ندورزز،،ز زندززPNزز زکب PNزز زکزب کز PNPN کز VزPNPN خوشبختانه ، تعداد معدودی از کشورها هستند که تاکنون VPN ها ممنوع شده اند.

آیا با VPN کاملاً غیرقابل ردیابی هستم؟

این امر تا حد زیادی به میزان اطمینان شما از اتصال VPN و ارائه دهنده مورد نظرتان بستگی دارد. موارد بسیاری رخ داده است که کاربران VPN پس از اعتقاد داشتن به ارائه دهنده خدمات, دستگیر شده اند که سرانجام گزارش کاربر را به مقامات تبدیل کرده است.

نتیجه گیری: آیا به VPN نیاز دارید؟

حرر خ ش ش ش ش ش ش ش شآ شآل ت ت ت ت ت ت ت ت تحححححززززززززززززززززززز زه ا و مز م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م مک م م م م م م مککککک م م م م م م مککک م مککککک مک م م مک مکک مک روزهایی که ما فقط مجبور به نگرانی در مورد جنایتکاران اینترنتی شدیم, رفته اند, اما اکنون نیز باید درباره شرکت ها نگران باشیم دولت هایی که می خواهند اطلاعات ما را سرقت کنند برای همین دلیل – برای بهره برداری از اهداف خود.

به طور طبیعی, نیاز شما به یک VPN تا حد زیادی زیاد است بستگی به کدام کشور دارد از آنجا که هرکدام دارای سطح تهدیدهای مختلف هستند وارد می شوید. ؤچز چچزچککککککککوانکککککچککککک د د د د د د د.

ارزش بازار جهانی VPN (میلیارد دلار) – منبع: Statista

االی الز،ح ککککککککحککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک بک بکک ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب زمشگگسشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسزسززززسزززززززززززززز د د دز د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د دشگ م د م م م م م م م م م م مگش م م م م م م م م م م م.

اکماره ب ب ب ب برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،،قق،،،،،،،،،،،،،،،،،، درست است که ویروس ها و تروجان ها ما را محتاط تر ساخته اند, اما تغییرات زیادی نداشته است.

خخخ ش ا ا م م م م م م م م م م م م مپ م م م م مری م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م V م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م یی فورورورککککککککککصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص صورصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصنجصنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنج نجورللصصصصصنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنج.

ثًًًًخخخ رکدً ر ر ر رک ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب در حین انجام این کار, اطلاعاتی از قبیل عادتهای مرور وی, دوست داشتن / دوست نداشتن, موقعیت مکانی و موارد دیگر جمع آوری شده توسط مقامات یا سازمانها آیا این فکر به اندازه کافی ترسناک نیست که بتواند نوعی عمل را مجبور کند?

بنابراین, من بله می گویم, حتی اگر فکر می کنید شما یک VPN نیاز ندارید – شما واقعا انجام بده.

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me